To subscribe our Peace Info (News PI), please enter your email here!

အပစ်ရက်စောင့်ကြည့်ရေး

မူရင်းမှတ်တမ်း (မူကြမ်း) များကို WGEC ရေးဆွဲသော အပစ်ရပ်စာချုပ်တွင်လည်းကောင်း၊ NCCT နှင့် UPWC/MPC သီးသန့်ရေးဆွဲသော မူကြမ်းများတွင်လည်းကောင်း တွေ့နိုင်သည်။ WGEC မှ မှတ်တမ်းသာ အများပြည်သူများဖတ်ရှုနိုင်သည်။ မူရင်းမှတ်တမ်း (Original document) ကိုတင်ပြခွင့်ရှိသည့်အချိန်တွင် Pyidaungsu Institute အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် တင်ပြပေးပါမည်။

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn